In het slop (spoelkeuken) plaats ik een po in de spoeler, zodra het programma start ontstaat een flink kabaal waardoor ik Bente niet hoor binnenkomen. Bente, een student van 26 jaar in het laatste half jaar van haar IC opleiding. Ze is duidelijk overstuur, direct ontferm ik mij over haar.

In de laatste periode van de IC opleiding draagt een student dagelijks zorg voor de meest zieke patiënt op de IC, met alles erop en eraan. Naast supervisie van een gediplomeerd IC verpleegkundige hebben zij de volledige zorg voor de patiënt. Gedurende die laatste fase van de opleiding komt alles samen, vakinhoudelijke kennis, overzicht bewaren, beleid voorstellen, handelen in acute situaties en nog zo veel meer. Ik sla bezorgd een arm om Bente en wacht tot zij bedaart. Wanneer Bente in staat is te praten doet ze haar verhaal.

Dhr. v. Lis (50 jaar) is sinds een week ernstig ziek, meerdere organen functioneren niet naar behoren en vanwege open tuberculose wordt hij geïsoleerd verpleegd. Bente staat al uren in beschermende kleding en probeert de man te stabiliseren. Wanneer de situatie het toelaat en Bente de kamer even kan verlaten, staat ze voor vertrek zijn zoon te woord. Professioneel vertelt ze haar leeftijdgenoot over de ernst van de situatie, de jongen zichtbaar onder de indruk en verstijft bij het horen van het slechte nieuws. Buiten de isolatie wordt onderwijl een dialyse machine met spoed opgebouwd die ingezet zal worden als laatste noodgreep. Op alle fronten gaat de toestand van de man achteruit en zijn kansen dit te overleven nemen per minuut af.

Met nog mijn arm om haar schouders vertelt Bente snikkend: “Ik ben na het gesprek met zijn zoon weggelopen, ik wist niet hoe te reageren. Ik vond het verschrikkelijk hem zo verloren te zien en opeens moest ik aan mijn eigen vader denken, het komt opeens zo dichtbij.” Opnieuw vloeien er tranen. Ik voel compassie met deze jonge vrouw, haar eigen levensfase maakt dat zij zich eenvoudig identificeert met de situatie van haar patiënt.

Die avond overlijd dhr. v. Lis in het bijzijn van zijn familie. Bente en het volledige medische team op afstand, machteloos. Ieder jaar beginnen nieuwe studenten met duidelijke verwachtingen aan de opleiding en functie tot IC verpleegkundige. Tijdens het laatste deel van de opleiding -wanneer zelfstandig zorg wordt verleent aan de meest intens zieke patiënt-  komt vaak pas het besef dat dit vak veel meer impact heeft dan zij op voorhand konden bedenken. De verwachting van studenten richt zich op toename van kennis, anatomie, fysiologie en lichaamsprocessen. Maar de invloed op persoonlijk vlak wordt niet voorzien en wanneer studenten hiermee geconfronteerd worden is dit veelal een heftige ervaring.  

Bente heeft zojuist kennis gemaakt met persoonlijke invloed wat evenzo deel uitmaakt van dit werk. Bewustwording dat situaties je diep kunnen raken is ongenadig, echter wanneer zij leren omgaan met dit gegeven is er ruimte voor emotionele groei. En met de juiste aandacht en begeleiding zal Bente zich ontwikkelen tot gekwalificeerd IC verpleegkundige. Een verpleegkundige die zowel haar patiënt als wel zichzelf nader heeft leren kennen.

Advertentie